Projekt TRYK PAA

TRYK PAA arbejder med erhvervsafklarende og -modnende forløb lige som vi tilbyder ressourceforløb for ledige. Det er primært kvinder, der profiterer af et forløb i TRYK PAA. I trygge og rolige rammer kan den enkelte kursist få afprøvet og tydeliggjort sine ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet og der arbejdes med de barrierer, der gør det vanskeligt at indgå på en arbejdsplads. Læs mere ved at klikke ind i menuen øverst eller læs mere om vores forløb længere nede på siden.

Læs her om hverdagen i Tryk Paa

TRYK PAAs forløb er især rettet mod kvinder. Hverdagen er opbygget omkring eget kreativt værksted samt individuelle samtaler og gruppearbejde med henblik på erhvervsafklaring.

Det er TRYK PAA, der finder et egnet praktiksted og der er altid en projektleder med ved den første samtale på virksomheden. Det er vigtigt, at de virksomheder, der har praktikanter har et godt arbejdsmiljø og at de er indstillet på, at tage de nødvendige hensyn.

I TRYK PAA indgår deltagerne på hold. Holdene starter to gange årligt, med opstart fra begyndelsen af januar til slutningen af juni eller fra begyndelsen af august til slutningen af december, og der er løbende optag af nye kursister, hvis der er plads på holdene.

TRYK PAA

I TRYK PAA gennemfører langt de fleste kursister, der starter i forløb. Af et hold på 20-22 kursister er der typisk kun 1-3 personer, der ophører før tid. Det er yderst sjældent, at en kursist ophører, fordi hun ikke er tilfreds med sit forløb. Frafald skyldes typisk, at kursisten ikke er rask nok, til at kunne gennemføre forløbet.

Kontakt os og hør mere