Hverdag i Tryk Paa, kreativt værksted og emner relateret til arbejdsmarkedet

I TRYK PAA indgår deltagerne på hold. Holdene starter to gange årligt, med opstart fra begyndelsen af januar til slutningen af juni eller fra begyndelsen af august til slutningen af december, og der er løbende optag af nye kursister, hvis der er plads på holdene. Der er ca. 22 kursister på et hold, heraf er nogle i eksterne praktikker. TRYK PAA's værksted har åbent tirsdag, torsdag og fredag. Den daglige mødetid er kl.8.45 til 14.30, men der er mulighed for at aftale individuelle mødetider.

Som kursist indgår man i TRYK PAAs kreative værksted, hvor der er skiftende kreative aktiviteter.

Sideløbende med de kreative aktiviteter indgår kursisterne i mindre grupper, hvor der arbejdes med emner, der alle relateres til arbejdsmarkedet. Målet er, at kursisten begynder at forstille sig, hvordan hun kan indgå på en arbejdsplads og hvilket fag, der er relevant ud fra interesser og kompetencer.

I begyndelsen af forløbet udarbejder hver kursist sammen med en projektleder sin biografi. Formålet er at undersøge, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedserfaring kursisten har og at klarlægge evt. sygdoms- og behandlingsforløb samt evt. sociale problemstillinger. Kursisten oplever ofte dette arbejde som værdifuldt, fordi hun får mulighed for at fortælle sin livshistorie og se nye sammenhænge og årsager til, at hun ikke er på arbejdsmarkedet. Hensigten er, at kursisten opnår ny indsigt i forhold til egne muligheder for at indgå på en arbejdsplads.

Der er mulighed for mange individuelle samtaler undervejs i forløbet, afhængig af kursistens behov for særlig støtte. Nogle kursister får hjælp til at komme i relevant behandling, nogle får hjælp til deres økonomi og nogle får hjælp til at søge om støtte i hjemmet. Målet er, at kursisten får den støtte, der er nødvendig i forhold til at blive erhvervsafklaret. Det betyder, at hverdagen for den enkelte kursist kan være meget varieret, men dog altid med det kreative arbejde som det daglige udgangspunkt.

Der udleveres skema for 4 uger ad gangen, så hverdagen bliver så forudsigelig som mulig. Når en ny kreativ aktivitet påbegyndes er der grundig introduktion til emnet og herefter går alle i gang med dagens arbejdsopgave. De ting, der produceres på værkstedet er udelukkende ting, som kursisten laver til sig selv. Dog med undtagelse af de sidste 3 uger af kursusperioden. Her fremstiller holdet i fællesskab nogle produkter, der foræres væk til et projekt, der står for godt socialt arbejde. TRYK PAA har bl.a. lavet produkter til Natcafé Klare, Baglandet, Transmogriffen på Nørrebro, Kvindehuset, Dannerhuset, Mødrehjælpen, SR-bistand m.fl.

Forløbet afsluttes altid med et fælles måltid for hele holdet, som arrangeres af projektlederne.