Medarbejdere i TRYK PAA

Christina Sonne

Født 1969

Uddannet Håndarbejdslærer fra Hellerup Håndarbejdsseminarium i 1992

Uddannet økonoma i 2000

Har tidligere arbejdet på aften- og daghøjskole og som projektleder på Gentofte Kommunes beskæftigelsesprojekter (køkken og systue)

Har været ansat i TRYK PAA siden 2005

 

Inge Kjems

Født 1954

Uddannet socialrådgiver i 1982

Årskursus i socialt arbejde i 1998

Har tidligere arbejdet i Mødrehjælpen, Kriminalforsorgen samt i Rødovre -, Albertslund - og Gentofte Kommune.

Har været ansat i TRYK PAA siden 2003

 

Vibeke Munk

Født 1960

Uddannet Ernærings- og husholdningslærer fra Suhrs Seminarium i 1988

3-årig tegneterapeutisk uddannelse afsluttet i 2004

Uddannet cand. pæd. fra DPU i  2007  

Har tidligere været ansat som ernæringskonsulent og som personalekonsulent i private virksomheder samt som projektleder i Gentofte Kommunes beskæftigelsesprojekt (Køkken)

Har været ejer af TRYK PAA siden 2000