Ressourceforløb

I TRYK PAA har vi erfaring for at arbejde målrettet med den enkelte kursists udviklingsforløb i forhold til arbejdsmarkedstilknytning.

Vi tilbyder derfor ressourceforløb for kvinder, hvor hverdagen tilrettelægges ud fra hver kvindes forudsætninger og behov i forhold til at blive i stand til at indgå i uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i rehabiliteringsteamets plan for den enkelte.

I ressourceforløb i TRYK PAA kan indgå arbejde på kreativt værksted, der giver god mulighed for social færdighedstræning i forhold til at kunne indgå i almindelige kollegiale relationer. Ligeledes giver værkstedsarbejdet mulighed for at træne arbejdsprocesser, der kræver instruktionsforståelse og tilrettelæggelse af forskellige arbejdsgange. Den daglige deltagelse på værkstedet bidrager til at opbygge og fastholde en stabil og struktureret hverdag for den enkelte.

På værkstedet er der mulighed for individuelle mødetider. Det betyder, at man kan have en blød opstart med få fremmødetimer og herefter langsomt arbejde på at øge det daglige fremmøde.

I ressourceforløbet er der mulighed for individuelle samtaler efter behov. Samtalerne kan både være af støttende karakter og benyttes også ved behov for erhvervsafklaring.

TRYK PAA støtter op om evt. behandlingsforløb og deltager efter behov ved samtaler hos læge, psykiater m.m. Det betyder, at TRYK PAA kan fungere som tovholder i behandlingsforløb og hjælper med at fastholde den enkelte i den behandling, der er aftalt. Det betyder, at der er mulighed for at arbejde på flere fronter, således at kursisten har mulighed for at indgå i en erhvervsrettet indsats, samtidig med, at hun indgår i et behandlingsforløb.

TRYK PAA tilrettelægger praktikforløb under hensyntagen til den enkeltes ønsker og evt. vanskeligheder. Praktikken foregår i eksterne virksomheder, private såvel som offentlige (læs mere om dette under punktet "Virksomhedspraktik").  Når en kursist starter i praktik lægges der vægt på en god og åben kommunikation med virksomheden. Der er meget tæt opfølgning af hver enkelt praktikant og ofte foregår opstarten i praktikken under meget hensynstagende forhold. Det kan være i form af nedsat mødetid, kombineret med en til to mødedage i TRYK PAA eller det kan være en følgeordning i opstartsfasen ligesom, der kan indgås aftaler om morgenvækning og lign. Vores erfaring er, at en tryg opstart i praktik er medvirkende til et succesfuldt forløb og dermed en god start på arbejdslivet.

I TRYK PAA er der generelt mulighed for mange individuelle aftaler og hensyn, der muliggør, at hver kursist kan nå de aftalte mål.