Resultater - langt de fleste kursister, der starter i forløb, gennemfører

I TRYK PAA gennemfører langt de fleste kursister, der starter i forløb. Af et hold på 20-22 kursister er der typisk kun 1-3 personer, der ophører før tid. Det er yderst sjældent, at en kursist ophører, fordi hun ikke er tilfreds med sit forløb. Frafald skyldes typisk, at kursisten ikke er rask nok, til at kunne gennemføre forløbet.

Det er TRYK PAAs mål, at følge den enkelte kursist helt frem, til hun er i gang på arbejdsmarkedet, er kommet i uddannelse eller til hendes sag er færdigbehandlet i jobcenteret.

Nogle kursister afslutter deres forløb i TRYK PAA, når deres ressourcer og barrierer er velbeskrevet og veldokumenteret, da kommunen herefter skal tage stilling til, om kvinden kan søge revalidering, fleksjob eller førtidspension. Dette er ofte en tidskrævende proces og betyder, at vi i TRYK PAA ikke altid ved, hvad der sker i den enkelte kvindes sagsforløb.

En optælling af hold fra perioden 2009-2012 viser, at ca.18% af kursisterne er kommet i job, flexjob eller uddannelse, ca. 27% er kommet i relevant behandling, ca. 29% har fået førtidspension, ca. 8% er flyttet til ny kommune eller er ophørt pga. graviditet og for ca. 18% kender vi ikke resultatet.

TRYK PAA henvender sig især til kvinder med problemer ud over ledighed og ofte med mange års ledighed bag sig. Det betyder, at andelen af kursister, der kommer i ordinært job er forholdsvis lille, men som tallene viser, bliver størsteparten af kursisterne afklaret, så de ikke længere modtager kontanthjælp eller de kommer i relevant behandling, hvor målet bl.a. er, at de på sigt får det bedre og dermed måske bliver i stand til at indgå på arbejdsmarkedet.

Fremadrettet forventer vi, at en større andel af vores kursister kan søge flexjob, idet reglerne for flexjob er blevet ændret, så man nu kan søge flexjob på et langt lavere timetal end tidligere. Det vil formodentlig betyde, at færre vil få tilkendt førtidspension.