Særligt tilrettelagt forløb

TRYK PAAs forløb er især rettet mod kvinder. Hverdagen er opbygget omkring eget kreativt værksted samt individuelle samtaler og gruppearbejde med henblik på erhvervsafklaring.

Vi har åbent tirsdag, torsdag og fredag fra kl.8.45 til kl.14.30. Der bliver lavet aftaler om mødetider med den enkelte.

Et særlig tilrettelagt forløb er især velegnet til kvinder, der har brug for hensynstagende vilkår i forhold til at komme i gang på arbejdsmarkedet eller har brug for at undersøge egne ressourcer. Det er muligt at lave individuelle aftaler og tage mange forskellige hensyn, så det bliver muligt at indgå i et forløb, selv om man har mange vanskeligheder i forhold til et fremmøde.

I TRYK PAA er der et meget lille frafald i forløbene bl.a. fordi, der følges op på hver enkelt kursist ved fravær og fraværsårsager undersøges ved individuelle samtaler. Vi støtter den enkelte i forhold til at komme af sted hjemme fra bl.a. med telefonopkald om morgenen og i enkelte tilfælde etablerer vi en følgeordning i begyndelsen af et forløb.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med kvinder, der har fysiske og/eller psykiske vanskeligheder og vi ved, at en tillidsfuld er nødvendig, når man skal foretage markante ændringer i sit liv. Vi arbejder ud fra en grundlæggende tro på, at ingen ønsker at stå uden for arbejdsmarkedet, men der kan være mange grunde til, at man ikke er i job.

I TRYK PAA forsøger vi at afdække eventuelle hindringer og begrænsninger inden opstart på uddannelse eller job. Vi hjælper f.eks. med at søge om bostøtte, søge ny bolig, søge om hjælp til tandbehandling, oprydning i økonomien, strukturering af hverdagens opgaver og medvirker til udredning af psykiske problemer eller misbrugsproblemer.

Et forløb varer fra januar til juli og fra august til jul. Som regel starter man på værkstedet og deltager i det kreative arbejde sideløbende med at man indgår i afklarende og støttende samtaler. Når kursisten er blevet afklaret i forhold til, hvilket erhverv der er relevant, og hun i øvrigt er mødestabil, etablerer TRYK PAA praktikplads. Efter ønske kan praktikken etableres efter den første måned. Også i praktikperioden er der tæt opfølgning af hver kursist både i form af individuelle samtaler og opfølgningsmøder på praktikstedet. Det er meget almindeligt, at man deltager i mere end et forløb i TRYK PAA og at man på sigt fortsætter sin tilknytning til stedet i form af mentorstøtte f.eks. under uddannelse.

TRYK PAA er kendt for sit trygge og rolige miljø, hvor der er mulighed for at tage mange hensyn til den enkelte, så alle har mulighed for at gennemføre et forløb. Vi lægger vægt på, at alle kursister er afklarede eller i gang med job eller uddannelse, når de afslutter forløb i TRYK PAA