Statuserklæring i TRYK PAA

Når en kursist afslutter et forløb, udarbejder TRYK PAA en statuserklæring, med følgende punkter:

Forløbsbeskrivelse
Beskrivelse af kursistens generelle deltagelse i TRYK PAAs aktiviteter, evt. påbegyndte behandlings forløb, evt. ansøgninger om støttende foranstaltninger osv.

Biografi
Sammen med kursisten udarbejdes en biografi, der indeholder uddannelse- og arbejdsforløb og beskrivelse af evt. sygdoms- og behandlingsforløb samt sociale begivenheder, der har påvirket kursistens arbejdsevne.

Arbejdsevne
Beskrivelse af kursistens generelle færdigheder samt eventuelle vanskelig­heder i forhold til at kunne indgå på en arbejdsplads eller en uddannelse.

Sociale færdigheder
Beskrivelse af kursistens evne til at indgå i almindelige sociale og kollegiale relationer.

Arbejdsmarkedsperspektiv
Vurdering af, i hvilket omfang kursisten er i stand til at indgå på arbejds­markedet, evt. med beskrivelse af, hvilke støtteforanstaltninger, der kan være nødvendige, så kursisten kan opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Plan
En fremadrettet plan i forhold til, hvordan kursisten kommer i gang på arbejdsmarkedet.

Når et forløb er ca. midtvejs afholdes der møde med kursist, sagsbehandler samt projektleder fra TRYK PAA. TRYK PAA udarbejder og fremsender referat til sagsbehandler og kursist.

Punkter til forberedelsesskema til en sags behandling i rehabiliteringsteam
Ud over ovenstående punkter, kan statuserklæringen også indeholde punkter til det skema, der skal udfyldes inden en sag kommer op på rehabiliteringsteamet i kommunen. Dette aftales med sagsbehandler, når en kursist starter i forløb.