Virksomhedspraktik

I TRYK PAA etablerer vi praktik hos både private og offentlige virksomheder.

TRYK PAA har ikke nogen faste praktiksteder, men tager udgangspunkt i, hvad den enkelte kursist har af ønsker og faglige kompetencer.

Når et praktikforløb etableres, aftales det i første omgang med kursist og evt. sagsbehanler, hvilke mål der er med praktikforløbet og hvis særlige hensyn er nødvendige aftales dette, så arbejdsgiver kan informeres.

Det er TRYK PAA, der finder et egnet praktiksted og der er altid en projektleder med ved den første samtale på virksomheden. Det er vigtigt, at de virksomheder, der har praktikanter har et godt arbejdsmiljø og at de er indstillet på, at tage de nødvendige hensyn. Ved længerevarende praktikforløb fungerer TRYK PAA som mentor for kursisten.

Hvis det er nødvendigt, kan et praktikforløb starter på reduceret tid, med f.eks. 2-3 dages fremmøde på praktikstedet og 1-2 dages møde i TRYK PAA. Fremmødet på virksomheden trappes langsomt op, i takt med at praktikanten finder sig til rette med både arbejdsopgaver og kolleger.

TRYK PAA sørger i vid udstrækning for en tæt opfølgning i praktikperioden, så det bliver en god oplevelse for både praktikant og virksomhed. Hvis der i virksomheden peges på nødvendig opkvalificering i form af f.eks. IT-kurser eller lign. undersøger TRYK PAA muligheden for, at praktikanten tilmeldes relevant undervisning.

Efter endt praktikforløb evaluerer TRYK PAA forløbet med både virksomhed og praktikant.